En kostnadsfri konditionsundersökning är en av våra grundläggande uppgifter när vi vill ge våra kunder experthjälp för att säkerställa att deras tak fungerar som det ska.