Så får du en kostnadsfri konditionsbedömning

Oppaat

En kostnadsfri konditionsundersökning är en av våra grundläggande uppgifter när vi vill ge våra kunder experthjälp för att säkerställa att deras tak fungerar som det ska.

En kostnadsfri konditionsundersökning är en av våra grundläggande uppgifter när vi vill ge våra kunder experthjälp för att säkerställa att deras tak fungerar som det ska.

1. Överenskommelse om en konditionsbesiktning

Vi kontaktar dig och tillsammans kommer vi överens om en lämplig tid för ett inspektionsbesök. Om du vill kan du följa hur inspektionen fortskrider och vara delaktig i processen.

2. Under inspektionen går vi igenom alla delar av taket.

På översta våningen kontrollerar vi att det inte finns några synliga tecken på läckage eller otillräcklig luftcirkulation i konstruktionen. Vårt mål är att se till att ditt tak är säkert och funktionellt.

3. Efter inspektionen återkommer vi till dig med resultatet av inspektionen, inklusive en genomgång av de foton vi tog.

Om ditt tak behöver repareras kan vi ge dig en offert på ett fast pris för arbetet. Vi kommer att göra processen så enkel och transparent som möjligt så att du kan överväga att beställa arbetet.